درباره ما

 

وب سایت جزوه من ، از شهریور ماه ۹۶ در زمینه دانلود جزوه ، مقاله و کتاب های آموزشی کار خود را آغاز کرد و تلاش خواهیم کرد در آینده موضوعات سایت بسیار گسترده تر و بخش های جدید و کاربردی تری به سایت اضافه گردد